Tradionele houten damwand

Voor grond/waterkeringen met een geringe bovenbelasting gebruiken we vaak een damwandconstructie met verticaal geplaatste (hard)houten damwanden. Een zeer gebruikelijk toepassing in particuliere tuinen of erfafscheidingen.
De constructie wordt vaak voorzien van een gording, dekplank en eventuele verankering waardoor voldoende stabiliteit geborgd is. Hierbij creeren we een duurzame constructie welke een levensduur kan behalen van 20 tot 25 jaar.

Schutting constructie

Voor tuinen of erfafscheidingen waarbij de bovenbelasting met grondkerende hoogte nihil is, passen we vaak de schutting constructie toe. De schutting constructie bestaat uit verticaal in de grond geplaatste (hard)houten palen waarbij aan de achterzijde horizontale planken worden geplaatst.
In combinatie met een gording, dekplank en eventuele verankering kan de stabiliteit van de constructie worden geborgd. Hierbij creeren we een duurzame constructie welke een levensduur kan behalen van 20 tot 25 jaar.

Beschoeiing

Beschoeiing welke vaak wordt toegepast in sloten, rivieren, kanalen en oevers van meren. Vaak in opdracht van waterschappen, gemeentes en provincies.

Een natuurlijk grondkerende constructie waarbij de bovenbelasting nihil is en er een afscheiding dient te worden gecreerd tussen water en land. Verticaal in de grond geplaatste palen waarbij achterliggende houten schotten worden geplaatst.

Steigers & Vlonders

Wonend aan het water? en wilt u naast uw damwand/beschoeiing ook een steiger of vlonder? Alles is mogelijk bij CivielTech B.V.! Wij willen u graag in zijn totaliteit ontzorgen.

Van ontwerp tot uitvoering kunnen wij de damwand, beschoeiing met vlonder of steiger en bijhorend grondwerk uitvoeren.

Combiwand kunststof of vinyl

Een zeer duurzame oplossing welke een levensduur kan behalen van 50 tot 80 jaar. Gebruikelijk voor particulieren, bedrijven maar ook waterschappen. In combinatie met in het water geplaatste houten palen een uitermate onderhouds vriendelijke constructie. Vraag naar de velen toepassingen en mogelijkheden, eventueel op maat gemaakte constructie.

Damwand kunststof of vinyl

Een zeer duurzame oplossing welke een levensduur kan behalen van 50 tot 80 jaar. Gebruikelijk voor particulieren, bedrijven maar ook gemeentes en waterschappen. Een constructie welke kan worden gecombineerd met aluminium en/of houten gording en deksloof. Een zeer duurzame toepassing met een zeer lange levensduur zonder onderhoud!

Nature

Oog voor de natuur

8,7

Klant tevredenheid

100%

Afspraak = Afspraak

24/7

Service